Tabela

Kierunki studiów - z uwzględnieniem podziału na wydziały. Szczegółowe informacje o poszczególnych kierunkach - po kliknięciu w nazwę kierunku w tabeli poniżej lub po wyborze z bocznego menu (kierunki uporządkowane alfabetycznie)

Wydział

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia magisterskie jednolite

Wydział Biologii
i Nauk
o Środowisku

 Biologia

 Biologia

Inżynieria Środowiska

 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Filozofia

Filozofia

Philosophy and culture of East-Central Europe

Psychologia

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Sustainability Studies

Wydział Matematyczno-
-Przyrodniczy

Chemia

Chemia

Fizyka

Fizyka

Informatyka

Informatyka

Matematyka

Matematyka

Wydział Nauk Historycznych
 i Społecznych

Archeologia

Archeologia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ekonomia

 

 

Ekonomia menedżerska

Europeistyka

Europeistyka

Historia

Historia

Historia Sztuki

Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska

 

Politologia

Politologia

Praca socjalna

 

Socjologia

Socjologia

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

 

Wydział Nauk Humanistycznych

Filologia polska

Filologia polska

Filologia spec. filologia klasyczna

Filologia spec. filologia klasyczna

Filologia spec. filologia włoska

 

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Muzeologia

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

Pedagogika - spec. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

Pedagogika - spec. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

Pedagogika - spec. Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

Pedagogika - spec. Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Pedagogika – spec. Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

Pedagogika - spec. Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

 

Pedagogika - spec. Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika specjalna – spec. Edukacja włączającą i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Pedagogika specjalna – spec. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i Tyflopedagogika

 

Pedagogika specjalna – spec. Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

 

Wydział Prawa
i Administracji

Prawo

Administracja

Administracja – spec. administracja publiczna

Administracja – spec. administracja elektroniczna (e-administracja)

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Człowiek w cyberprzestrzeni

 

Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo kanoniczne – spec. kanoniczno-cywilna

Prawo kanoniczne – spec. sądowo-administracyjna

Wydział Studiów nad Rodziną

 Nauki o Rodzinie

Nauki o Rodzinie

Wydział Teologiczny

Teologia – spec. teologia ogólna

Teologia – spec. nauczycielsko-katechetyczna

Teologia – spec. turystyka krajów biblijnych

Teologia – spec. coaching i mediacje społeczne

Teologia – spec. Katolicka telewizja internetowa

Religioznawstwo

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  – spec. dziennikarstwo ogólne

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  – spec. komunikacja medialno-kulturowa

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  – spec. komunikacja medialno-marketingowa

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach