Olimpiady, konkursy

Olimpiady i konkursy 2015-2018:

Uchwała Nr 98/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018

Uchwała Nr 99/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię w latach 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018

 

Olimpiady i konkursy 2012-2015:

Uchwała Nr 91/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015

Uchwała Nr 42/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w UKSW laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet w latach 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015

Uchwała Nr 96/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 42/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w UKSW laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet w latach 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015

Uchwała Nr 97/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 91/2012 Senatu UKSW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w UKSW finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015

 

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach