Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia stacjonarne (rekrutacja dodatkowa)

20 września (środa) o godzinie 12:00 w systemie IRK na kontach kandydatów zostały opublikowane wyniki na studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia.

Rodzaje komunikatów o wyniku rekrutacji dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia, wyświetlanych na kontach w IRK:

-> zakwalifikowany (kandydat może składać dokumenty na studia-> złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem przyjęcia na studia niezależnie od miejsca zajmowanego na liście rankingowej; numer miejsca na liście rankingowej nie zmienia się)
Kandydaci, którzy złożą dokumenty są przyjmowani na studia.
Wykaz dokumentów - studia stacjonarne.

-> wpisany na listę rezerwową (prosimy o śledzenie informacji na kontach w IRK umieszczanych przez komisje rekrutacyjne).

-> niezakwalifikowany

Komunikaty wyświetlane są w zakładce: 'wyniki rekrutacji'.
Informacja dotycząca Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) [wgranie zdjęcia do ELS, wniesienie opłaty]

Termin składania dokumentów: 21-22 września.
Informacje o miejscach i godzinach składania dokumentów zostaną opublikowane:
- na kontach kandydatów w IRK (w zakładce 'wyniki rekrutacji'),
- na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl w informacji

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach