Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

7 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich na następujących kierunkach studiów (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):


WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

 • nauki o rodzinie (8)

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

 • fizyka (6)
 • chemia (11)

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO:

 • prawo kanoniczne (specjalność kanoniczno-cywilna) (8)
 • prawo kanoniczne (specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa) (5)

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

 • ochrona środowiska (16)

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:

 • filologia klasyczna (7)
 • muzeologia (5)

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

 • religioznawstwo (9)
 • teologia: specjalność „coaching i mediacje społeczne” (9)
 • teologia: specjalność nauczycielsko-katechetyczna (6)
 • teologia: specjalność „teologia ogólna” (4)
 • teologia: specjalność „turystyka krajów biblijnych” (8)

WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK o ŚRODOWISKU:

 • biologia (5)
 • inżynieria środowiska (11)

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH i SPOŁECZNYCH:

 • archeologia (13)
 • historia (10)
 • ochrona dóbr kultury i środowiska (5)
 • praca socjalna (23)
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym (16)

TERMINY REJESTRACJI:

Początek zapisów: 7 sierpnia (godz. 12:00)
Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 15 września (do końca dnia)
Ogłoszenie wyników: 20 września (godz. 12:00)

Rejestracja dodatkowa jest odrębnym naborem niezależnym od rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej), dlatego mogą w niej wziąć udział również osoby, które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej.
Osoby, które brały udział w rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej), tj. wniosły wówczas opłatę rekrutacyjną, która przypisana została do kierunku/kierunków, za rekrutację dodatkową wnoszą opłatę w wysokości 60zł za każdy zapis na kierunek.
Osoby, które zapisały się w rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej) na kierunek/kierunki, ale nie wniosły opłaty rekrutacyjnej, wnoszą opłatę tylko za kierunki w rekrutacji dodatkowej wg zasady 85zł za pierwszy zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej, 60zł za każdy kolejny zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej.

Więcej informacji w harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
Kierunki dostępne są w systemie IRK

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach