Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne II stopnia

2 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studia II stopnia stacjonarne.

Przypominamy, że kryterium rekrutacyjnym jest arytmetyczna średnia ocen z toku studiów, tj. średnia ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Średnia wprowadzona przez kandydata w IRK musi być udokumentowana na suplemencie do dyplomu lub na zaświadczeniu o ukończeniu studiów, jeśli nie jest wskazana na suplemencie. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego) [nie jest to średnia ocen z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego, bądź średnia z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego oraz wyniku końcowego studiów].

LISTA KIERUNKÓW, NA KTÓRYCH ODBYWA SIĘ REKRUTACJA DODATKOWA (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):

WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

 • nauki o rodzinie (7)

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

 • informatyka (9)
 • matematyka (20)
 • fizyka (10)
 • chemia (8)

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

 • filozofia (4)
 • ochrona środowiska (4)

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:

 • filologia klasyczna (5)
 • filologia polska (13)
 • kulturoznawstwo (7)

WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU:

 • biologia (9)
 • inżynieria środowiska (11)

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH i SPOŁECZNYCH:

 • archeologia (8)
 • politologia (17)
 • socjologia (11)

TERMINY REJESTRACJI:

Początek zapisów: 2 sierpnia (godz. 12:00)
Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 15 września (do końca dnia)
Ogłoszenie wyników: 20 września (godz. 12:00)

Rejestracja dodatkowa jest odrębnym naborem niezależnym od rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej), dlatego mogą w niej wziąć udział również osoby, które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej.
Osoby, które brały udział w rekrutacji podstawowej na studia stacjonarne, tj. wniosły wówczas opłatę rekrutacyjną, która przypisana została do kierunku/kierunków, za rekrutację dodatkową wnoszą opłatę w wysokości 60zł za każdy zapis na kierunek.
Osoby, które zapisały się w rekrutacji podstawowej na kierunek/kierunki, ale nie wniosły opłaty rekrutacyjnej, wnoszą opłatę tylko za kierunki w rekrutacji dodatkowej wg zasady: 85zł za pierwszy zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej, 60zł za każdy kolejny zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej.

Więcej informacji w harmonogramie rekrutacji na studia II stopnia stacjonarne.
Kierunki dostępne są w systemie IRK

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach