Rozmowy kwalifikacyjne na teologię (rekrutacja dodatkowa)

Publikujemy informacje organizacyjne oraz szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na teologię (studia stacjonarne). Przypominamy, że przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

Rozmowy odbędą się w dniu 18 września (poniedziałek) w godz. 9-15, w kampusie przy ul. Dewajtis 5, w Starym Gmachu w sali 059 [gabinet Prodziekana na parterze].

  • kierunek teologia (studia jednolite magisterskie -> 5-letnie)
    (specjalności: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna, turystyka krajów biblijnych)
    -> numery sal zostaną podane we wrześniu

Rozmowa kwalifikacyjna będzie składała się z trzech części:

  1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności.
  2. Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. udział w ruchach, wspólnotach, samorządzie szkolnym, kołach zainteresowań).
  3. Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: Pismo Święte, wiara (katechizm), historia Kościoła, moralność katolicka (chrześcijańska).

Zestawy pytań – pobierz

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach