Liczba osób na miejsce w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Drodzy kandydaci, prezentujemy statystyki z tegorocznej rekrutacji - liczba kandydatów na miejsce na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich:

Psychologia stacjonarne jednolite magisterskie 12,03
Człowiek w cyberprzestrzeni stacjonarne I stopień 9,95
Ekonomia stacjonarne I stopień 9,10
Pedagogika stacjonarne I stopień 8,56
Administracja stacjonarne I stopień 7,28
Prawo - magisterskie jednolite, stacjonarne stacjonarne jednolite magisterskie 6,64
Informatyka stacjonarne I stopień 6,34
Stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopień 5,89
Filologia włoska (specjalność) stacjonarne I stopień 5,29
Bezpieczeństwo Wewnętrzne stacjonarne I stopień 4,93
Filologia polska stacjonarne I stopień 4,51
Pedagogika specjalna stacjonarne I stopień 3,56
Dziennikarstwo ogólne stacjonarne I stopień 3,43
Kulturoznawstwo stacjonarne I stopień 3,33
Komunikacja medialno-kulturowa stacjonarne I stopień 3,04
Matematyka stacjonarne I stopień 3,03
Prawo kanoniczne - specjalność administracyjno-sądowa - magisterskie jednolite, stacjonarne stacjonarne jednolite magisterskie 3,00
Socjologia stacjonarne I stopień 2,97
Ochrona środowiska stacjonarne I stopień 2,92
Chemia stacjonarne I stopień 2,88
Inżynieria środowiska stacjonarne I stopień 2,82
Biologia stacjonarne I stopień 2,78
Europeistyka stacjonarne I stopień 2,38
Politologia stacjonarne I stopień 2,36
Historia sztuki stacjonarne I stopień 2,16
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym stacjonarne I stopień 1,93
Filozofia stacjonarne I stopień 1,90
Archeologia stacjonarne I stopień 1,88
Ochrona dóbr kultury i środowiska stacjonarne I stopień 1,88
Filologia klasyczna (specjalność) stacjonarne I stopień 1,87
Historia stacjonarne I stopień 1,80
Praca socjalna stacjonarne I stopień 1,50
Muzeologia stacjonarne I stopień 1,45
Coaching i mediacje społeczne (specjalność) stacjonarne jednolite magisterskie 1,33
Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczno-cywilna - magisterskie jednolite, stacjonarne stacjonarne jednolite magisterskie 1,24
Fizyka stacjonarne I stopień 1,20
Religioznawstwo stacjonarne I stopień 1,20
Teologia ogólna (specjalność) stacjonarne jednolite magisterskie 1,20
Nauki o rodzinie stacjonarne I stopień 1,13
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach