Rozmowy kwalifikacyjne na dziennikarstwo i teologię

Publikujemy szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na kierunki prowadzone przez Wydział Teologiczny: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, teologia (studia stacjonarne) oraz informacje organizacyjne. Przypominamy, że przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

Rozmowy odbędą się w dniach 13,14 lipca (czwartek, piątek) w godz. 9-15 w kampusie przy ul. Dewajtis 5:

 • kierunek teologia (studia jednolite magisterskie -> 5-letnie)
  (specjalności: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna, turystyka krajów biblijnych, katolicka telewizja internetowa) -> numery sal: 320, 321 (łącznik, parter - wejście przez Nowy Budynek)

   
 • kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia -> 3-letnie)
  (specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa) -> numery sal: 322, 323, 324 (łącznik, parter - wejście przez Nowy Budynek)

Podział kandydatów na poszczególne dni według porządku alfabetycznego tj. wg pierwszej litery nazwiska:
- 13 lipca (czwartek) do rozmowy przystępują osoby, których nazwisko rozpoczyna się na literę z pierwszej połowy alfabetu (A-K),
- 14 lipca (piątek) do rozmowy przystępują osoby, których nazwisko rozpoczyna się na literę z drugiej połowy alfabetu (L-Ż).

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek teologia (specjalności: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna, turystyka krajów biblijnych, katolicka telewizja internetowa) będzie składała się z trzech części:

 1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności.
 2. Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. udział w ruchach, wspólnotach, samorządzie szkolnym, kołach zainteresowań).
 3. Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: Pismo Święte, wiara (katechizm), historia Kościoła, moralność katolicka (chrześcijańska).

Zestawy pytań – pobierz

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności: dziennikarstwo ogólne oraz komunikacja medialno-kulturowa) będzie składała się z trzech części:

 1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności.
 2. Kandydat przedstawia  dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. uczestnictwo w kole dziennikarskim, publikowanie w gazecie szkolnej, prowadzenie bloga lub fanpage’a w portalach społecznościowych, udział w projekcie edukacyjno-medialnym, konkursie wiedzy o mediach itp.)
 3. Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: sport, polityka, kultura, religia, ekonomia, turystyka, media.

Zestawy pytań – pobierz

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach