Studia podyplomowe


Rekrutacja na wybrane studia podyplomowe odbywa się przez stronę: http://www.podyplomowe.uksw.edu.pl

Zarządzenie Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 06 lipca 2016 r.w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2016/2017.

Wykaz wszystkich studiów podyplomowych dostępnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

https://podyplomowe.uksw.edu.pl/

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzą wydziały, a koordynuje Dział Kształcenia.
Dane kontaktowe do wydziałów -> TUTAJ
Witryna Działu Kształcenia -> TUTAJ

ZAPRASZAMY!
Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach