Studia podyplomowe

Rekrutacja na wybrane studia podyplomowe odbywa się przez stronę: http://www.podyplomowe.uksw.edu.pl

Odpłatność: Zarządzenie Nr 85/2013 Rektora UKSW z dnia 28 paździrnika 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2013/2014

Wykaz wszystkich studiów podyplomowych dostępnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

 
Wydział Teologiczny
www.teologia.uksw.edu.pl
 
Wydział Studiów nad Rodziną
www.wsr.uksw.edu.pl
 
 
Wydział Prawa Kanonicznego
www.wpk.uksw.edu.pl

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa [p. 221;047] tel. (022) 839-52-64, tel/fax. (022) 561-88-12 ,  e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

Studia podyplomowe:

Kursy dokształcające:

 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
www.wfch.uksw.edu.pl 
 
 
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
www.wnhis.uksw.edu.pl 
 
 
Wydział Prawa i Administracji
www.wpia.uksw.edu.pl 

 

 
Wydział Nauk Humanistycznych
www.wnh.uksw.edu.pl
 •  Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego, mgr Krystyna Kiszelewska,
  Instytut Filologii Polskiej, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel. 22 561 89 97, p. 314
  w "nowym budynku", kkiszelewska@uksw.edu.pl
 • Podyplomowe Studium Logopedyczne ul. Dewajtis 5, pokój 314, 01-815 Warszawa,
  tel. 22 561 89 97, www.wnh.uksw.edu.pl, mgr Krystyna Kiszelewska
 • Podyplomowe Studia - Zarządzanie Kulturą, ul. Dewajtis 5, pokój 314, 01-815 Warszawa, Sekretariat: mgr inż. Tatiana Frydrych, tel. 22 561 89 03,
 • Akademicki Kurs Typografii, mgr Krystyna Kiszelewska, ul. Dewajtis 5, pokój 314,
  01-815 Warszawa, tel. 22 561 89 97, krystynakiszelewska@wp.pl, Robert Chwałowski
  tel. 0 601 055 275, chwalowski@post.pl
 • Akademicki Kurs Projektowania Fontów, mgr Krystyna Kiszelewska, ul. Dewajtis 5, pokój 314,  01-815 Warszawa, tel. 22 561 89 97, krystynakiszelewska@wp.pl, Robert Chwałowski, 
  tel. 0 601 055 275, chwalowski@post.pl
 • Studia podyplomowe - "Turystyka kulturowa - Mazowsze", ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel. 22 561 89 97, p. 314 w "nowym budynku", k.pawlowska@uksw.edu.pl
 • Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel. 22 561 89 97, p. 314, k.pawlowska@uksw.edu.pl
 • Studia podyplomowe - Kształcenie polonistyczne z wykorzystaniem nowych technologii w pracy z uczniem i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mgr Katarzyna Pawłowska, ul. Dewajtis 5, 01 - 815 Warszawa, tel. 22 561 89 97, p. 314, k.pawlowska@uksw.edu.pl
 
 
Wydział Nauk Pedagogicznych
www.pedagogika.uksw.edu.pl
 
 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
www.wmp.uksw.edu.pl 
Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach